Συμμετοχή του Σχολείου για το Χαμόγελο του Παιδιού

υμμετοχή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας για το Χαμόγελο του Παιδιού.

 

 

1-page-001

2-page-001