Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

(μαθητές από 1/1/2011 ? 31/12/2011)

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2017 ? 2018 θα πραγματοποιηθούν από τις 2 μέχρι και τις 19 Μαΐου καθημερινά από 10:00 μέχρι 13:00.

Οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:

$     ·                                ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

$     ·                                ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

                     (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας)

$     ·                                ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

$     ·                                ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (θα δοθεί από το

                     σχολείο)

$     ·                                ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ (θα δοθεί από το σχολείο)

                 ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (για αλλοδαπούς)

                                                        Εκ της Διευθύνσεως