Εγγραφές Μαθητών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως και 20 Μαΐου 2019 και στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013.

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου φαίνονται στον παρακάτω χάρτη.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καθημερινά από 10.30 έως και 12.30 με το σύνολο των παρακάτω δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα (συμπληρώνεται στο σχολείο)

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (δίνεται από το σχολείο)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (την προσκομίζει ο γονέας από το νηπιαγωγείο)

στ. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο (για τους

     αλλοδαπούς μαθητές)                                                                                                                                    

                                                                                                                                  

                                                                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                                                                          

                                                                                                               ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ ΕΡΩΦΙΛΗ

 

part1-2